ANBI

RSIN/fiscaal nummer: 850320471

ANBI

Stichting Meraih Bintang bezit sinds 16 februari 2011 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet volledig aan de (in 2014 verscherpte) eisen die aan de ANBI worden gesteld.


Over schenkingen en erfenissen is de stichting dientengevolge geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Dat geldt ook voor mogelijke uitkeringen die de stichting doet, mits in het algemeen belang. Ook zijn schenkingen aan Stichting Meraih Bintang aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wat betekent dit concreet voor u als donateur/sponsor:

  • U kunt giften aan Stichting Meraih Bintang aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt dan wel een niet-aftrekbare drempel (voor alle opgevoerde giften gezamenlijk) van 1% van uw inkomen. Tevens geldt een maximum voor het (in totaal) af te trekken bedrag van 10% van uw inkomen.
  • U kunt schriftelijk vastgelegde periodieke giften (minimaal 5 jaar) volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting (dus zonder drempel en zonder maximum).
    Let op: Met ingang van 2014 is het niet meer nodig een periodieke gift notarieel vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst is voldoende.
  • Bedrijven kunnen schenkingen en sponsorbijdragen volledig aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
  • Stichting Meraih Bintang betaalt geen schenkbelasting over ontvangen donaties. Al uw giften gaan dus echt naar onze projecten.
  • Stichting Meraih Bintang betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten. U kunt Stichting Meraih Bintang dus in uw testament opnemen, zonder dat een (groot) percentage wordt afgeroomd.

 

 

ANBI in een oogopslag: