Verhaal "de vis wordt duur betaald" geschreven voor kleine goede doelen

Winkel vissersbenodigdheden

Opzetten winkel voor vissersbenodigdheden in Pangandaran

Het opzetten en starten van een winkel waar de vissers in Pangandaran tegen een eerlijke prijs hun benodigdheden kunnen kopen. 


  • Doelgroep: vissers en hun gezinnen in Pangandaran, West-Java, Indonesië
  • Doel: vissers hun benodigdheden laten aanschaffen tegen een redelijke en reële prijs 
  • Resultaat: dit project draagt direct bij aan een inkomensverhoging voor de doelgroep

Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Er is ook een coöperatie voor vissers actief. Het enige wat ontbreekt is een plek waar deze vissers hun benodigdheden en materialen tegen een redelijke prijs kunnen aanschaffen zonder dat ze er ca. 300 kilometer (heen en terug) voor moeten reizen naar Ciamis of Cirebon zoals dat nu het geval is wanneer zij hun materialen moeten aanvullen of vervangen. In het regentschap Pangandaran zijn er momenteel 3 plaatsen waar vissers hun benodigdheden kunnen kopen, echter de prijzen die men vraagt zijn exorbitant hoog.

Aan de doorgaande weg van Babakan naar de haven in Pangandaran hebben wij een ruimte gehuurd van 12m x 10m (voormalige garage). De helft van de ruimte wordt gebruikt door JS Motor en in de andere helft willen we toko eMBi Fish Shop vestigen. Om te kunnen starten met de winkel is de eerste inventaris nodig. Hiervoor zoeken we een sponsor! De aanvulling van inventaris, huur en toekomstige spullen worden aangekocht/voldaan uit de winst van de verkoop van de oorspronkelijke inventaris.
Darto Adi Ismanto is een van de 2 bestuursleden van onze stichting in Pangandaran, hij zal dit project gaan leiden omdat hij ook ervaringsdeskundige is, namelijk zelf ook visser. In overleg met de stichting zullen ook twee andere vissers uit de coöperatie worden ingewerkt zodat wanneer Darto niet beschikbaar is of mocht wegvallen de toko gewoon open kan blijven en het project doorgang kan vinden. Om geen extra kosten te maken en controle te hebben over de kwaliteit van de spullen, zullen we zelf de producten in Cirebon (150 km v.v. van Pangandaran) gaan inkopen bij een soort groothandel en terug naar Pangandaran brengen. Een klein deel van de gevangen vis is voor eigen gebruik van de vissers maar het grootste gedeelte van de vis wordt via de coöperatie verkocht aan hotels, restaurants e.d. op Java. Uit de opbrengst van de verkoop van de winkel zal steeds de inventaris worden aangevuld, zullen de medewerkers een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen en zal een deel terugvloeien naar de stichting om te worden gebruikt om de operationele kosten van haar projecten school en community center uit te voldoen.