RBB - Bulak Laut

Groep kinderen woonachtig in de RBB samen met huismoeder Sri (rechts op de foto) en huisvader Angga en zijn vrouw (links op de foto). Op de foto ontbreekt Acep.

RBB (Rumah Bina Budi) in Bulak Laut

Gelegen midden in de gemeenschap van kampung Bulak Laut - Pangandaran!

Voor ons ligt de prioriteit bij het helpen van kinderen in de thuis situatie. Dit doen we door middel van ons sponsor een kinddak boven je hoofd & studiefonds project.


De rumah bina budi is een plek die ons helpt om op eMBi wijze en heel kleinschalig hulp te bieden aan kinderen als de eerste twee bovengenoemde projecten (even) geen optie zijn en e.e.a. altijd in overleg met de ouder(s)! 

De kinderen die hier momenteel (2022) verblijven zijn tussen de 8 en 18 jaar oud. Twee zijn wees, andere kinderen verblijven hier omdat ze simpelweg te ver van school af wonen, twee kinderen omdat hun vader in een onveilige omgeving woont en een kind omdat er bij haar sprake is van huiselijk geweld. Zij wonen hier samen met een huismoeder en huisvader.

We stimuleren het contact tussen de kinderen en hun ouders. Ze wonen allemaal in Pangandaran en daarom is het voor hen makkelijk om bijvoorbeeld in de weekenden en op feestdagen naar huis te gaan. Bij huiselijk geweld gebeurt het contact uiteraard onder supervisie van ons team.

Maar de RBB, zoals de rumah bina budi door de kinderen en de locals genoemd wordt, is nog veel meer... 

Een buurthuis 2.0 waar ook kinderen uit de omgeving naar toe kunnen komen om gezellig samen een spelletje te spelen zoals UNO of de cup song, een boek te lezen, huiswerk te maken of studeren en een maaltijd te krijgen als ze honger hebben. Alle kinderen zijn van harte welkom hier!

De kinderen worden begeleid op sociaal-emotioneel, geestelijk, cultureel en sportief vlak door deel te nemen aan onze naschoolse activiteiten bijvoorbeeld of zich aan te sluiten bij een van onze 2 sportclubs. Ook leren ze spelenderwijs op een goede manier met elkaar om te gaan, iets wat we uiteraard ook bieden aan de eMBi kids die niet in de Rumah Bina Budi verblijven. Het bijbrengen van saamhorigheid, elkaar helpen en er voor elkaar zijn in goede maar ook in slechte tijden is iets wat bij onze stichting hoog in het vaandel staat. 


OPERATIONELE KOSTEN

Voedsel, kleding, toiletartikelen, andere goederen en de maandelijks terugkerende kosten zoals gas, elektriciteit, water en wifi.