Wat we nog meer doen

Wat we nog meer doen

Het bieden van (nood)hulp op kleine schaal daar waar dit nodig is!

Behalve dat we ons bezighouden met de lopende projecten en projecten in ontwikkeling, proberen we ook op dit gebied te helpen daar waar nodig. Dit kan heel divers zijn … Hier volgt een kleine opsomming:


Herlocatie / Wonen

Herlocatie kan vele redenen hebben. Zo staan veel van de bamboe huisjes in de kampong, welke zijn neergezet na de tsunami in juli 2006, op een stuk grond waarvan de bewoners geen eigenaar zijn. Soms eist de eigenaar zijn grond op en wordt men daardoor gedwongen het huisje af te breken en, als het nog kan, weer op te bouwen op een andere locatie. Soms moet er een heel nieuw huisje worden opgebouwd. Indien nodig helpt Stichting Meraih Bintang hierbij door het doen van een kleine financiële bijdrage. 

En dan is er brand! Alles wat je hebt is in een keer weg: je huis, je bezittingen allemaal in rook opgegaan. Oorzaak een gaslampje wat omvalt en dan vat een huisje van bamboe heel snel vlam. Dit overkwam een van de leerlingen op onze school en zijn moeder. Darto, een van onze bestuursleden, organiseerde een inzamelingsactie en als Stichting droegen we natuurlijk een steentje bij zodat deze mensen heel snel weer een dak boven hun hoofd hadden.

Soms is de vorm van hulp iets heel praktisch, zoals in dit geval. Een familie met 4 kinderen, de vader ernstig ziek en waar de moeder slechts 92 cent per dag verdient om haar gezin te onderhouden, wonen in een bamboe huisje van 4 bij 6 meter. Op de grond ligt alleen maar zand!  Hier leven ze en slapen ze. Door het doneren van doeken, slaapmatten, een bed voor de kinderen, kussens en beddengoed  is het leven een stukje dragelijker geworden.

 

Educatie

Stel je voor: je bent bezig met een opleiding of je gaat van de lagere school naar de middelbare school maar er is niet genoeg geld om je eindexamen te laten doen, stage te laten lopen, de toelatingskosten voor de middelbare school te betalen of bijvoorbeeld de vereiste schooluniformen etc aan te schaffen. Dat betekent over het algemeen wachten tot er weer voldoende geld is en dat kan soms best lang duren. Ook hier bieden we, indien nodig, hulp want educatie is belangrijk en geeft deze kinderen een enorme kans op een betere toekomst!

 

Medisch

Zo gewoon als het hier is om naar de dokter, het ziekenhuis of tandarts te gaan is het in Indonesië niet want een behandeling kost geld en voor veel mensen is dat niet weggelegd. Daarom helpen  we ook op medisch gebied indien nodig door bijvoorbeeld medicijnen of een consult te betalen maar ook door de aanschaf van een rolstoel en een heus "europees" toilet zodat het leven van een verlamde jongen en zijn tante die voor hem zorgt weer een beetje dragelijker werd.

 

Voedsel

In Indonesië is het niet vanzelfsprekend dat je 2 of 3 keer per dag een maaltijd kunt nuttigen doordat bijvoorbeeld een ouder (een ouder gezin) (tijdelijk) geen werk heeft waardoor soms de levensomstandigheden zo slecht zijn dat we acute hulp bieden door het doneren van een baal rijst van 25 kilo en een doos noodles.

 


Zelfredzaamheid

Hulp en een stap naar zelfredzaamheid kan soms ook bestaan uit het kopen van een schaap of een paar geitjes. Een voorbeeld: een ouder echtpaar waarvan de man niet meer kon werken omdat hij een hersenbloeding heeft gehad kreeg van onze Stichting een schaap en een paar geitjes. We hebben een stukje land afgezet waar de dieren kunnen rondlopen. De man heeft nu elke dag een doel: hij kan de beesten verzorgen. De melk wordt gebruikt voor eigen consumptie en wat over is verkocht. Met de opbrengst kan men dan bijvoorbeeld rijst of fruit kopen. Of door het doneren van kleine groenten plantjes of zaadjes waarmee men een eigen groeten tuintje kan opzetten en zo eigen voedsel kan verbouwen is ook een vorm van hulp bieden. Wat teveel is kan worden verkocht.