computerles

 

Computerles bovenbouw lagere school

Dit project heeft als doel kinderen vanaf de 4de klas lagere school bekend te maken met het gebruik van computers.


Doelgroep:

  • Schooljaar 2023-202430 kinderen in klas 4.
  • Schooljaar 2024-2025: 60 kinderen in de klassen 4 en 5.
  • Schooljaar 2025-2026 en verder: tenminste 90 kinderen in de klassen 4, 5 en 6.
     
  • Kinderen uit ons sponsor een kind project en kinderen uit de kampong vanaf de bovenbouw van de lagere school tot en met de hogere middelbare school.


Doel:
Kansarme kinderen uit de bovenbouw van onze lagere school bekend maken met het gebruik van computers, online (huiswerk) opdrachten ontvangen/verwerken van school en deze digitaal weer aanleveren, de basis aanleren van programma's zoals 'word' en 'excel'. Kortom ervoor zorgen dat deze kinderen, als zij onze lagere school verlaten, zonder achterstand kunnen starten op de lagere middelbare school doordat zij deze skills beheersen. Tevens wordt dit project toegankelijk voor kinderen uit ons sponsor een kind project en andere kinderen uit de kampong die hier interesse in hebben.

Hèt speerpunt van onze stichting is onderwijs en educatie. In de meer als 13 jaar die we actief zijn hebben we o.a. 2 scholen gebouwd waarin een peuter speelgroep is gevestigd (30 kinderen), een kleuterschool met dit schooljaar 167 leerlingen en een lagere school gestart in het schooljaar 2020-2021 met een eerste klas (deze school bouwen we gefaseerd op door elk volgend schooljaar een klas toe te voegen). Dit in overleg met de lokale overheid en educatie board in Pangandaran. Het komende schooljaar 2023-2024 voegen we dus een 4de klas toe en zal de lagere school 120 leerlingen hebben.

Het project:
Het geven van computerles aan de kinderen in de bovenbouw van onze lagere school (vanaf de 4de klas): 2x per week 1 uur. Als er een ding is wat de covid pandemie ons geleerd heeft is het dat thuis leren in Indonesië voor kansarme kinderen nagenoeg onmogelijk was omdat ze simpelweg de faciliteiten hiertoe niet hadden. Startende in het nieuwe schooljaar 2023-2024 welke in Indonesië op 17 juli is begonnen, willen we de kinderen op onze lagere school vanaf de 4de klas computerles aanbieden. Niet vrijblijvend maar onder begeleiding van een speciaal voor deze lessen aangetrokken leraar. De kinderen krijgen computerles in klas 4, 5 en 6. Aan het eind van het schooljaar in klas 6 zal een test worden afgenomen en als de kinderen slagen ontvangen ze een certificaat van bekwaamheid. Op deze manier kunnen ook deze kinderen vol zelfvertrouwen, goed voorbereid en zonder achterstand starten op de lagere middelbare school. De kinderen uit ons sponsor een kind project en de kinderen uit de kampong kunnen zich aanmelden voor computerles als naschoolse activiteit. Zij krijgen dan 2x per week 1,5 uur les.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Een klas op onze lagere school telt 30 leerlingen. Om het project te kunnen uitvoeren hebben we 30 laptops nodig. Ook zou het enorm helpen als we de vergoeding voor de leerkracht gedurende 1 jaar gefinancierd zouden kunnen krijgen.