Studiefonds

Help mee door te doneren!

Een kleine bijdrage maakt een groot verschil.

Studiefonds Meraih Bintang

Een vervolgopleiding doen is voor veel jongeren helaas niet weggelegd!


Het Meraih Bintang studiefonds is een fonds waaruit de kosten van een opleiding betaald kunnen worden, of een deel daarvan. Om in aanmerking te komen voor hulp bij een universitaire/beroeps opleiding hebben we als stichting een aantal criteria opgesteld waaraan de student moet voldoen:

  • Er zijn geen of onvoldoende financiële middelen om de opleiding zelf te betalen.
  • De eindcijferlijst van de hogere middelbare school moet ruim voldoende zijn voor toelating tot de gekozen opleiding.
  • De student moet slagen voor het toelatingsexamen van de gekozen opleiding.
  • De stichting moet ervan overtuigd zijn dat de student gemotiveerd is.
  • De ouder(s) staan volledig achter de studie van hun kind.

Deze criteria worden vooraf getoetst door ons team ter plekke. Een keer per jaar is er steeds een toetsingsmoment tijdens de duur van de studie. 

Wie helpen wij?

Momenteel helpen wij 8 jongeren met een universitaire opleiding: Alma, Ari, Sovia, Ulfa, Sri, Della, Devi en Fatimah (meer info). Voor 2023 hebben we als doel nog 3 jongeren te ondersteunen bij een vervolgopleiding.

Help ons helpen!

Wilt u ons helpen met (toekomstige) studenten te ondersteunen? Doe dan een donatie aan ons studiefonds. Dit kan natuurlijk ook door middel van een overboeking per bank: NL 19 INGB 0653210191 t.n.v. Stichting Meraih Bintang o.v.v. studiefonds.