Suryadi's school

'Welcome to my school'

Project Suryadi's school

Suryadi's school in kampong Bulak Laut, Pangandaran bestaat uit een peuterspeelgroep, kleuterschool en lagere school. 

Kansarme kinderen uit de buurt krijgen (deels) gratis tweetalig onderwijs (bahasa en engels). Behalve het reguliere lesprogramma worden er extra lessen gegeven zoals muziekles, traditionele dansles, gymles, vanaf de 1ste klas van de lagere school zwemles en vanaf de 3de klas van de lagere school ook basic computerles. 


  • SD Meraih Bintang (lagere school)
  • TK Meraih Bintang (kleuterschool)
  • BK Meraih Bintang (peuterspeelgroep)