Computerles

Computerles lokaal in het Community Center

Computerles

Aanbieden van computerlessen als onderdeel van ons naschoolse activiteiten programma voor kinderen op de lagere school en middelbare school in Pangandaran.

In eerste instantie beperken we ons tot de kinderen uit ons sponsor een kind project en de kinderen uit kampong Bulak Laut, Desa Pananjung. Als het project goed loopt en er is animo zullen we het project uitbreiden en ook toegankelijk maken voor kinderen buiten desa Pananjung.  Bijvoorbeeld in overleg met de scholen in de buurt.


Zonder computervaardigheden kom je vandaag de dag niet ver! Dat geldt niet alleen hier maar ook in Indonesië komt het gebruik van computers op gang. Vaak zie je in een klas op de middelbare school de hele klas verzameld achter een laptop. Maar toch! Een reden dat we ervoor willen zorgen dat onze kinderen en jongeren beslagen ten ijs komen en computervaardig zijn voordat ze op zoek gaan naar een baan of een vervolgopleiding gaan doen aan de universiteit. Daarom starten we met het aanbieden van computerlessen als onderdeel van ons naschoolse activiteiten programma. De lessen zijn specifiek bestemd voor de kinderen op de lagere- en middelbare school in Pangandaran. De lessen vinden plaats in het speciaal ingerichte computerlokaal in ons Community Center. We hebben ervoor gekozen om laptops aan te schaffen in plaats van desktop computers omdat deze makkelijk veilig op te bergen zijn in een afgesloten kast/ruimte in het center. De laptops zijn en blijven eigendom van de Stichting. Gebruik van de computers is uitsluitend onder toezicht en we nemen hiervoor een leraar in dienst die de lessen en het toezicht zal verzorgen. Ook worden de kinderen in gelegenheid gesteld om hier hun huiswerk te maken (vooral de kinderen op de middelbare school). Het project is officieel van start gegaan in December 2018.