Nalatenschappen: legaat

Nalatenschappen: legaat

“Wij zijn blij met uw donatie, schenking of nalatenschap”

U kunt op een heel bijzondere manier kinderen en jongeren een betere toekomst geven en/of ouderen en de gemeenschap van Pangandaran helpen door Stichting MERAIH BINTANG op te nemen in uw testament. 

U bepaalt met een testament zélf wat er later met uw bezit gebeurd. Het is goed om daar over na te denken en fijn om te weten dat alles goed is geregeld. En hoe mooi is het om nu te leven in het besef dat u ook in de toekomst deze kinderen, jongeren of ouderen helpt. Samen kunnen we een verschil maken. Juist omdat ze kwetsbaar zijn, en juist omdat deze kinderen de generatie van morgen zijn, willen we voor hen opkomen, hoop geven, een lach en een toekomst!
 Veel mensen denken echter dat het alleen mogelijk is om de (bekende) grote goede doelen op te nemen in hun testament, doelen zoals Unicef, Rode Kruis, Save the Children etc. Maar dat is niet zo. 

Er zijn twee vormen van nalatenschappen: erfstellingen en legaten. Een legaat past het best bij een klein goed doel als het onze. Het is laagdrempelig en is eigenlijk een postume schenking die uit de nalatenschap betaald wordt. Het gaat meestal om een vast omschreven bedrag dat uitgekeerd wordt zonder verdere verplichtingen. Heeft u een grote affiniteit met een van onze projecten dan kunt u dit uiteraard benoemen. Voor een legaat hoeft niet een heel nieuw testament opgesteld te worden. Het kan ook via een zogenaamde legaatakte. Dit is een eenvoudige aanvulling op een bestaand testament. Een nalatenschap (legaat) aan een goed doel moet altijd via een testament of aanvulling geregeld worden bij de notaris! Kijk eens bij doehetzelfnotaris.nl daar kan dit eventueel simpel en goedkoop geregeld worden.

Voorbeeldformulering

Ik legateer aan (statutaire naam, vestigingsadres, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr. …….) een bedrag van € ……….. (eventueel o.v.v. het project waar het bedrag voor bestemd is)

Indien (statutaire naam) zijn activiteiten beëindigd heeft en/of zijn ANBI-status verloren heeft komt dit legaat ten goede aan (statutaire naam, vestigingsadres, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. ........... die dit legaat aan een gelijksoortig doel zal besteden. 

Als de notaris deze tekst in het testament of de legaatakte opneemt, weet de erflater zeker dat het legaat goed besteed wordt.

Belasting betalen?

Of het nu om een groot of klein bedrag gaat, we dragen er zorg voor dat het terecht komt bij de kinderen en/of ouderen die uw hulp het hardst nodig hebben. Stichting Meraih Bintang hoeft over uw gift geen belasting te betalen. De reden hiervoor is dat Stichting Meraih Bintang is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn dus een goed doel dat door de belasting is goedgekeurd.