PARTIN

 

Partin

Stichting Meraih Bintang is aangesloten bij Partin, DE branche organisatie voor kleine goede doelen! 

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelings-samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban : ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.


Daarnaast helpt Partin op een zeer pragmatische manier met handige tools die nuttig zijn voor iedere kleine fondsenwervende organisatie die aan de leden gratis ter beschikking worden gesteld.

Ook werkt Partin aan een ‘Mijn Partin’ portal, zodat ze duidelijk kunnen aantonen en laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Maar: Ontwikkelen en groeien doen we samen met onze leden: zij kunnen zelf allerlei ideeën aandragen die voor het PI belangrijk zijn.