Donateursbelangen

 

Donateursbelangen - zet belang donateurs centraal


 

Stichting Meraih Bintang is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart het gewenst gedrag donateursbelangen na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.

Wij zullen donateurgericht werken. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kun je GRATIS lid worden bij Stichting Donateursbelangen die de belangen van donateurs in Nederland behartigt, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen. 

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl