Met belastingvoordeel

 

Schenken met belastingvoordeel 

Giften aan een goed doel met het ANBI keurmerk kunt u aftrekken in uw belastingaangifte inkomensbelasting. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat u doet: een periodieke gift of eenmalig.


EENMALIG OF PERIODIEK ALS PARTICULIER 

U kunt ervoor kiezen om een keer een donatie aan ons over te maken, maar u kunt er ook voor kiezen om periodiek te doneren, zoals maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar. 

Als u periodiek doneert, is dit bedrag 100% aftrekbaar van de belasting, ongeacht het bedrag. U kunt dan tot bijna 50% van de belasting terugkrijgen, omdat wij een ANBI status hebben. Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst. De enige voorwaarde die de belasting hierbij stelt, is dat je minimaal 5 jaar een periodiek bedrag doneert en dit vastlegt in een overeenkomst met Stichting Meraih Bintang. 

Een eenmalige donatie kunt u van de belasting aftrekken als de donatie meer als € 60 bedraagt. U hoeft dit niet in een overeenkomst vast te leggen.

Zelf berekenen wat het voor u betekent

Vragen?  Neem gerust contact met ons op via e-mail


EENMALIG OF PERIODIEK ALS BEDRIJF (BV)

Met een gift/donatie laat u als bedrijf zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Dit kan op twee manieren als BV: 

  1. Een gift/donatie aan stichting Meraih Bintang vanuit een BV kan helemaal van de winst worden afgetrokken.  Per jaar mag dit ten hoogste 50% van de winst zijn, met een maximum van €100.000. De giften moeten schriftelijk kunnen worden bewezen. Soms is het toch voordeliger privé te doneren.
  2. Giften zijn dus in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten echter volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie voor ons of inzetten van manuren om ons te sponsoren ten behoeve van een activiteit.

Het beste kunt u hierover informatie inwinnen bij uw accountant of belastingadviseur. 

Wilt u als bedrijf een donatie doen en heeft u vragen?  Neem gerust contact met ons op via e-mail!


WILT U EEN PERIODIEKE GIFT DOEN AAN STICHTING MERAIH BINTANG?

U kunt daarvoor het formulier gebruiken welke door de Belastingdienst zijn opgesteld:

formulier onderhandse overeenkomst


LET OP!

U hoeft de formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in dit geval stichting Meraih Bintang. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.