SD Meraih Bintang

Gecombineerde kleuter en lagere school

SD Meriah Bintang

Meraih Bintang: start here, go anywhere!

Al enkele jaren komt een aantal ouders van kinderen op onze kleuterschool steevast met de vraag "wanneer start Meraih Bintang een lagere school hier in de buurt zodat onze kinderen kunnen doorstromen?"
 


Op die vraag hadden we niet zomaar een antwoord. We hebben er goed over nagedacht, erover gepraat met verschillende instanties zowel in Indonesië als in Nederland en natuurlijk als bestuur onderling. In juli 2020 hebben we de net nieuw geinstalleerde eduboard in Pangandaran uitgenodigd om samen met ons om de tafel te gaan zitten en te horen wat zij ervan vinden. We nodigden hen uit voor een gesprek op onze school in kampong Bulak Laut samen met een aantal ouders.

Wat volgde was een goed gesprek waarin de volgende afspraken zijn gemaakt: 

 • We starten, gefaseerd, een SD (lagere school): d.w.z. in schooljaar 2020-2021 met een 1e klas
 • Aantal kinderen per klas: 30
 • Salaris hoofd van de school, leerkracht(en) & een caretaker worden betaald uit de maandelijkse bijdrage die we ontvangen van de leerlingen in een klas. 
 • De maandelijkse bijdrage bedraagt IDR 100.000 per kind (gelijk als op andere lagere scholen in Java).
 • Er blijft ruimte voor kinderen uit hele arme gezinnen die deze bijdrage niet kunnen opbrengen.
 • In 2023, bij de start van het nieuwe schooljaar in juli, is de lagere school self sufficiënt.
 • Lesmethode is hetzelfde als op de kleuterschool: we volgen het programma welke het ministerie van onderwijs & cultuur aanbiedt zoals alle lagere scholen, maar we bieden daarnaast een extra programma in de vorm van zwemles en Engelse les vanaf de 1e klas en basis computerles vanaf de 3e klas. Voor zowel Engels als computerles doen de kinderen in de 6e klas ook een eindtoets waarna ze voor deze 2 vakken een apart cerificaat ontvangen. 
 • Naschoolse activiteit: muziekles
 • Schooljaar 2020-2021: 1e klas | schooljaar 2021-2022: 2e klas | schooljaar 2022-2023: 3e klas | schooljaar 2023-2024: 4e klas | schooljaar 2024-2025: 5e klas | schooljaar 2025-2026: 6e klas. Vanaf schooljaar 2026-2027 is de SD dan compleet met 6 klassen.
 • Op deze manier nemen we geen kinderen weg van de andere lagere scholen in Pangandaran maar komt de aanwas van kinderen uit onze eigen kleuterschool. 
 • De uitbreiding van de school met 6 klaslokalen wordt op deze manier ook maximaal benut. Na school kunnen de lokalen tevens worden ingezet voor naschoolse activiteiten.
   

 

Sparen

"Sparen" is in Indonesië niet iets vanzelfsprekends. Om de kinderen van TK en de SD van Suryadi's school kennis te laten maken met "sparen" hebben we een project waarbij de kinderen wekelijks een heel klein bedrag mee naar school kunnen brengen om te sparen. Ze geven het geld aan de lerares die het bedrag in hun spaarboekje opneemt en aftekent. Het project is helemaal vrijwillig en puur educatief. Het geld wat door het kind, gedurende de tijd dat hij/zij bij ons op school is, gespaard wordt kan worden gebruikt bij het verlaten van onze kleuterschool of lagere school als aanmelding en toelating op een goede lagere of lagere middelbare school in Pangandaran.


Alle kinderen zijn welkom ongeacht economische status, sekse of religie. De school wordt officieel erkend door het ministerie van onderwijs en is aangewezen als voorbeeldschool in de regio. Het onderhoud van de school wordt door de Stichting betaald.