Sponsor een kind!

Sponsor een kind

Dit project heeft als doel kansarme kinderen helpen naar school te gaan en daarna een vervolgopleiding te doen.

Sponsor een kind
op de kleuterschool
€35

 • Bijdrage
 • € 10,- Educatie
 • € 15,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN kind
op de
lagere school
€37,50

 • Bijdrage
 • € 12,50,- Educatie
 • € 15,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN KIND OP DE LAGERE middelbare SCHOOL €45

 • Bijdrage
 • € 15,- Educatie
 • € 20,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN KIND OP DE hogere MIDDELBARE SCHOOL €55

 • Bijdrage
 • € 18,- Educatie
 • € 20,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 • € 7,- Reiskosten

Sponsor een kind volledig of gedeeltelijk. Beide is mogelijk.

Spreekt het sponsoren van een kind je aan maar kun je het maandelijkse bedrag niet alleen opbrengen? Dan kun je er ook voor kiezen om samen met familie, vrienden, buren, school, klas, collega’s, sportclub maar  ook als bedrijf bijvoorbeeld één of meerdere kinderen sponsoren.

Actuele wachtlijst

Sponsor Mika

Nadhira Mikaila (MIKA): geboortedatum 06-08-2017. Ze gaat dit schooljaar naar de 1ste klas van de kleuterschool en als ze later groot is wil ze graag dokter worden. 

Achtergrond informatie familie Mika

Sponsor Sena

SENA SETIAWAN: geboortedatum 03-02-2017 en de helft van een tweeling. Sena gaat dit jaar naar de 1ste klas van de kleuterschool. 

Achtergrond informatie familie Seni

Sponsor Ilham

ILHAM SETIAWAN: geboortedatum 22-02-2014. Hij gaat dit schooljaar naar de 3de klas van de lagere school en als hij later groot is wil hij graag in het leger. 

Achtergrond informatie familie Ilham

Sponsor Seni

SENI SETIAWAN: geboortedatum 03-02-2017 en de helft van een tweeling. Seni gaat dit jaar naar de eerste klas van de kleuterschool. 

Achtergrond informatie familie Seni

Onze werkwijze

 1. Bezoek brengen aan gezin in armoede: Darto, de coördinator van dit project, bezoekt de familie in armoede waarvan een kind op de wachtlijst moet worden geplaatst. Vervolgens start het proces om hem/haar te registreren.
 2. Vragen beantwoorden: Darto stelt enkele vragen. Zo vraagt hij o.a. naar de geboortedatum van het kind, of er nog broertjes en zusjes zijn en wat de dromen van het kind zijn (wat wil hij/zij later worden bijvoorbeeld). Ook wordt er gekeken naar de leefomstandigheden en economische status van het gezin.
 3. Een foto maken: Darto maakt vervolgens een foto van het beoogde sponsorkind en een foto van het gezin. Vaak zijn ze onwennig omdat ze dit helemaal niet gewend zijn.
 4. Geregistreerd: het kind in kwestie is nu geregistreerd voor ons sponsor een kind project. Samen met de andere kinderen wacht hij/zij op een sponsor. Tot die tijd kan hij/zij toch alvast volwaardig meedraaien (daarom werken we bewust met kleine wachtlijsten). In het project hebben de kinderen behalve toegang tot goed onderwijs ook een veilige plek om vrienden te maken, krijgen ze toegang tot aanvullende lessen, sport, naschoolse activiteiten en naar behoefte aan medische zorg en eerste levensbehoeften.

 

Sponsor een kind met belastingvoordeel

Giften aan een goed doel zoals Meraih Bintang met het ANBI keurmerk kunt u aftrekken in uw belastingaangifte inkomensbelasting. Dit kan zo wel als particulier als  zakelijk (BV). Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat u doet: een periodieke gift of eenmalig.   >> Meer informatie  

formulier onderhandse overeenkomst