Sponsor een kind!

Sponsor een kind

Dit project heeft als doel kansarme kinderen helpen naar school te gaan en daarna een vervolgopleiding te doen.

Sponsor een kind
op de kleuterschool
€35

 • Bijdrage
 • € 10,- Educatie
 • € 15,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN kind
op de
lagere school
€37,50

 • Bijdrage
 • € 12,50,- Educatie
 • € 15,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN KIND OP DE LAGERE middelbare SCHOOL €45

 • Bijdrage
 • € 15,- Educatie
 • € 20,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 •  

SPONSOR EEN KIND OP DE hogere MIDDELBARE SCHOOL €55

 • Bijdrage
 • € 18,- Educatie
 • € 20,- Levensonderhoud
 • € 10,- Naschoolse activiteiten
 • € 7,- Reiskosten

Sponsor een kind volledig of gedeeltelijk. Beide is mogelijk.

Spreekt het sponsoren van een kind je aan maar kun je het maandelijkse bedrag niet alleen opbrengen? Dan kun je er ook voor kiezen om samen met familie, vrienden, buren, school, klas, collega’s, sportclub maar  ook als bedrijf bijvoorbeeld één of meerdere kinderen sponsoren.

Actuele wachtlijst

Syfa: 06-02-20215. Syfa is 9 jaar oud en gaat naar de 2de klas van de lagere school. Haar huidige sponsor heeft aangegeven wegens omstandigheden te moeten stoppen met de sponsoring vandaar dat we Syfa terugplaatsen op de wachtlijst in de hoop snel iemand te vinden die dit lieve, vrolijke en slimme meisje wil helpen...

Achtergrond informatie familie Syfa

 

 

                       

Onze werkwijze

 1. Bezoek brengen aan gezin in armoede: Darto, de coördinator van dit project, bezoekt de familie in armoede waarvan een kind op de wachtlijst moet worden geplaatst. Vervolgens start het proces om hem/haar te registreren.
 2. Vragen beantwoorden: Darto stelt enkele vragen. Zo vraagt hij o.a. naar de geboortedatum van het kind, of er nog broertjes en zusjes zijn en wat de dromen van het kind zijn (wat wil hij/zij later worden bijvoorbeeld). Ook wordt er gekeken naar de leefomstandigheden en economische status van het gezin.
 3. Een foto maken: Darto maakt vervolgens een foto van het beoogde sponsorkind en een foto van het gezin. Vaak zijn ze onwennig omdat ze dit helemaal niet gewend zijn.
 4. Geregistreerd: het kind in kwestie is nu geregistreerd voor ons sponsor een kind project. Samen met de andere kinderen wacht hij/zij op een sponsor. Tot die tijd kan hij/zij toch alvast volwaardig meedraaien (daarom werken we bewust met kleine wachtlijsten). In het project hebben de kinderen behalve toegang tot goed onderwijs ook een veilige plek om vrienden te maken, krijgen ze toegang tot aanvullende lessen, sport, naschoolse activiteiten en naar behoefte aan medische zorg en eerste levensbehoeften.

aanmeldingsformulier sponsor een kind
 

Sponsor een kind met belastingvoordeel

Giften aan een goed doel zoals Meraih Bintang met het ANBI keurmerk kunt u aftrekken in uw belastingaangifte inkomensbelasting. Dit kan zo wel als particulier als  zakelijk (BV). Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat u doet: een periodieke gift of eenmalig.   >> Meer informatie  

formulier onderhandse overeenkomst