Naai-atelier

Naai-atelier Meraih Bintang in Bulak Laut

Naai-atelier Meriah Bintang

Het naai-atelier is een project in samenwerking met Contribute


  • Wat:   een naai-atelier
  • Waar: gevestigd in ons community center in kampong Bulak Laut, Pangandaran

Doel:
Op 1 september 2022 zijn we gestart met het project naai-atelier in samenwerking met Contribute. Het project biedt bij de start werkgelegenheid aan 4 personen ( 3 naaisters en een servicemonteur). Het doel is om, als pilot, voor het schooljaar 2023 – 2024 alle 1.388 benodigde uniformen voor onze eigen school te maken. Daarna is het de bedoeling om uit te breiden en onze diensten aan te bieden aan andere scholen/klassen in Pangandaran. Met het geld wat er verdiend wordt kunnen we dan de benodigde materialen kopen, het personeel betalen, de uniformen met korting aanbieden aan de ouders van de kinderen die bij ons naar school gaan en een deel van de kosten hiervoor opbrengen. Gegarandeerd wordt dat voor de families die dit niet kunnen, wij de kosten op ons nemen zodat hun kinderen naar school kunnen (blijven) gaan. Momenteel is het zo dat er enkele plaatsen in Pangandaran zijn waar men op kleine schaal schooluniformen kan laten maken door particuliere kleermakers die zich eigenlijk toeleggen op confectiekleding en beach wear. Er is nu geen naai-atelier in Pangandaran. De scholen bestellen nu hun uniformen in Bandung, Tasikmalaya of Ciamis afhankelijk van de gewenste kwaliteit.

    


Visie:
Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed onderwijs. Het niet kunnen betalen van de verplichte uniformen mag geen bottelnek zijn voor het kunnen volgen van onderwijs.

Missie:
Wij zetten ons in om zoveel mogelijk kansarme kinderen in Pangandaran toegang te geven tot onderwijs tot en met de hogere middelbare school en te helpen bij het doen van een vervolgopleiding.

“Meraih Bintang start here go anywhere”