2012: onze allereerste groep sponsorkinderen

Sponsor een kind

Het "sponsor-een-kind" project heeft als doel kansarme kinderen helpen naar school te gaan en daarna een vervolgopleiding te doen.


Het project wordt steeds uitgebreid met kinderen die JOUW hulp hard nodig hebben!

Van het maandelijkse sponsor bedrag worden ALLE schoolkosten betaald.  Hiermee doorbreken we de cirkel van armoede en ontnemen we de ouders elk excuus om een kind niet naar school te laten gaan. Behalve onderwijs en educatie vinden we het als stichting ook heel belangrijk dat kinderen zich op sociaal, sportief en cultureel vlak kunnen ontwikkelen. Dat doen we door het aanbieden van verschillende naschoolse activiteiten, sport mogelijkheden en het jaarlijks organiseren van een of twee educatieve trips zodat de kinderen leren over de natuur maar ook over het culturele erfgoed van het mooie eiland Java waar zij wonen. Tevens ontvangen de gezinnen maandelijks een bijdrage voor eten. De rest is bestemd voor zaken met betrekking tot gezondheid indien nodig: zoals vitamines, medicijnen en bezoek aan tandarts of dokter.  Per 01-07-2021 zijn de maandelijkse bijdrages sponsor een kind project alsvolgt:

  • € 35,00 - voor een kind op de kleuterschool 
  • € 37,50 - voor een kind op de lagere school
  • € 45,00 - voor een kind op de lagere  middelbare school * school in Pangandaran
  • € 55,00 - voor een kind op de hogere middelbare school * school in Pangandaran
  • Variabel - voor een kind op een vervolg opleiding
     
  • € 25,00 - bijdrage verjaardag per jaar
  • € 25,00 - bijdrage Idul Fitri per jaar  voor een nieuw setje kleren (traditie in Indonesië)

NB. Stichting Meraih Bintang heeft een ANBI keurmerk dit betekent dat je je gift kunt aftrekken in je belastingaangifte inkomensbelasting. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat je doet: een periodieke gift of eenmalig: meer informatie!

Darto en Juniah, onze 2 bestuursleden in Pangandaran, kiezen de kinderen om aan dit project deel te nemen. Er wordt gekeken naar de economische situatie en samenstelling van het gezin, maar ook vinden vooraf gesprekken plaats met de ouders en het kind zelf om te kijken of ze gemotiveerd zijn. Tenminste 1 keer per jaar vindt er steeds opnieuw een gesprek tussen ouders, kinderen en stichting plaats. 

Spreekt het sponsoren van een kind je aan maar kun je het maandelijkse bedrag niet alleen opbrengen? Dan kun je er ook voor kiezen om samen met familie, vrienden, buren, school, klas, collega’s, sportclub maar  ook als bedrijf bijvoorbeeld één of meerdere kinderen sponsoren.

Na inschrijving ontvang je een recente foto van “je” sponsorkind en jaarlijks ontvang je minimaal twee updates met foto, bericht over de voortgang op school en het schoolrapport. Als er tussendoor iets te melden valt over bijvoorbeeld een uitstapje, sportprestatie, dansvoorstelling e.d. dan delen we dat uiteraard ook aan de sponsorouders van de daarbij betrokken sponsorkinderen.