Doelstelling

Hoofddoel:

Het ondersteunen van kansarme kinderen, jongeren in het district Pangandaran, West-Java, Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de gemeenschap in het algemeen en kwetsbare ouderen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

Verder zijn onze doelen:

 • Meer kinderen laten deelnemen aan het onderwijs
 • Jongeren de kans geven een vervolgopleiding te doen
 • Bouw kleuterschool
 • Verbetering van educatie in het algemeen
 • Cultuur (muziek, zang en dans) bijbrengen 
 • Verbeteren van de leefomstandigheden
 • Bouw van een rumah-bina-budi
 • Bouw skills en develop center

 

We willen dit bereiken door:

 • Het sponsor-een-kind programma. 
 • De bouw van een kleuterschool in kampong Pananjung waar gratis tweetalig onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 3,5 tot 6,5 jaar.
 • Aanschaf van meubilair, hulpmiddelen en schooluniformen voor de school.
 • Het voorzien in de behoefte van lesmaterialen.
 • Ondersteuning en begeleiding bij het onderhoud van de school en voorzien van goede lesmaterialen.
 • Betalen van de salarissen van de leerkrachten.
 • Aanschaf van spullen hetgeen kan variëren van naaimachines, tot geitjes, zaadjes voor het verbouwen van groente, matrassen en bedden, zodat mensen geholpen worden in hun eigen levensonderhoud te voorzien maar ook dingen die voorzien in de (eerste levensbehoeften) als de nood hoog is.
 • De bouw van een rumah-bina-budi, een thuis waar kinderen voor korte of lange tijd een veilige plek krijgen om te wonen.
 • De bouw van een skills en develop center voor leer/werk project, naschoolse activiteiten