Verhaal "de vis wordt duur betaald" geschreven voor kleine goede doelen

NODIG VOOR DIT PROJECT: € 15.000 EENMALIG

 

Toko vissersbenodigdheden

Opzetten toko voor vissersbenodigdheden in Pangandaran

Het opzetten en starten van een visserstoko waar de vissers in Pangandaran tegen een eerlijke prijs hun benodigdheden kunnen kopen. Op dit moment is zoiets niet voorhanden en zijn ze genoodzaakt hun spullen helemaal in o.a. Ciamis en Cilabon te gaan kopen. De winkel die in Pangandaran vissersbenodigdheden verkoopt doet dit tegen woekerprijzen (monopoly) hetgeen voor deze arme vissers niet is op te brengen.


  • Doelgroep: vissers en hun gezinnen in Pangandaran, West-Java, Indonesië
  • Doel: vissers hun benodigdheden laten aanschaffen tegen een redelijke en reële prijs zonder daarvoor een paar honderd kilometer per keer te moeten reizen.
  • Resultaat: dit project draagt direct bij aan een inkomensverhoging voor de doelgroep.

Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Er is ook een coöperatie voor vissers actief. Het enige wat ontbreekt is een plek waar deze vissers hun benodigdheden en materialen tegen een redelijke prijs kunnen aanschaffen zonder dat ze er ca. 300 kilometer (heen en terug) voor moeten reizen naar Ciamis of Cilabon zoals dat nu het geval is wanneer zij hun materialen moeten aanvullen of vervangen. In het regentschap Pangandaran zijn er momenteel 3 plaatsen waar vissers hun benodigdheden kunnen kopen, echter de prijzen die men vraagt zijn exorbitant hoog.

De ruimte om een toko te kunnen starten is er al: deze hoeft niet aangekocht te worden en er is geen huur verschuldigd. Het betreft een houten gebouwtje in kampong Bulak Laut midden in de (vissers)gemeenschap. Om te kunnen starten met de toko is de eerste inventaris nodig. Hiervoor zoeken we een sponsor! De aanvulling van inventaris en toekomstige spullen worden aangekocht uit de winst van de verkoop van de oorspronkelijke inventaris enz.
Darto Adi Ismanto is een van de 2 bestuursleden van onze stichting in Pangandaran, hij zal dit project gaan leiden omdat hij ook ervaringsdeskundige is namelijk zelf ook visser. In overleg met de stichting zullen ook twee andere vissers uit de coöperatie worden ingewerkt zodat wanneer Darto niet beschikbaar is of mocht wegvallen de toko gewoon open kan blijven en het project doorgang kan vinden. Stichting Meraih Bintang is eigenaar van de toko en zal het project monitoren. Om geen extra kosten te maken en controle te hebben over de kwaliteit van de spullen, zullen we zelf de producten in Cilabon (300 km van Pangandaran) gaan inkopen bij een soort groothandel en terug naar Pangandaran brengen. Een klein deel van de gevangen vis is voor eigen gebruik van de vissers maar het grootste gedeelte van de vis wordt via de coöperatie verkocht aan hotels, restaurants e.d. op Java. Uit de opbrengst van de verkoop van de toko zal steeds de inventaris worden aangevuld, zullen de medewerkers een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen en zal een deel terugvloeien naar de stichting om te worden gebruikt om de operationele kosten van haar projecten (school, kindertehuis en skill center) uit te voldoen.