Uitbreiding TK Meraih Bintang

Het project behelst uitbreiding met 6 klaslokalen alsmede de bouw van een separaat toiletblok.
 We kijken met dit project ook naar de toekomst. Als te zijner tijd het aantal leerlingen op de kleuterschool terugloopt dan kan het gebouw gebruikt worden als onafhankelijke lagere school of als dependance van een van de goede bestaande lagere scholen in Pangandaran. 

TK Meraih Bintang heeft in de huidige staat 2 toiletten waar zowel de leerlingen als de leerkrachten gebruik van maken. Dit is voor 164 leerlingen en de leerkrachten niet meer toereikend. Naast de bouw van 6 extra klaslokalen zullen we een apart gebouw realiseren met extra toiletfaciliteiten op het terrein achter de huidige school waar ook de extra klaslokalen zullen worden gebouwd en zal bestaan uit 3 urinoirs, 3 zittoiletten en3 hurktoiletten. Ook zullen de 2 toiletten in de bestaande school worden gerenoveerd (apart project waarover later meer). 
 


Voor dit project werken we samen met Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd.  Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven voor een directe én structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.  

Tevens heeft o.a. Unesco Centrum Nederland een bijdrage geleverd aan dit project.

 

NODIG VOOR DIT PROJECT IS TOTAAL: € 59.733 (in dit bedrag is 5% extra opgenomen voor onvoorziene uitgaven, prijsstijging materialen, koersschommelingen en transferkosten bank)