Rumah Bina Budi

Een Rumah-Bina-Budi is een opvang, een thuis voor kinderen die dit voor korte of langere tijd nodig hebben.

Voor ons als stichting ligt de prioriteit bij het helpen van kinderen in de thuis situatie o.a. door middel van ons "sponsor een kind" project. Maar soms moet je zoeken naar een andere oplossing om kinderen te kunnen helpen en dan is daar onze Rumah Bina Budi. 


Denk bijvoorbeeld aan kinderen die mishandeld worden of, zoals dat in Indonesië het geval is, uit pure wanhoop door hun ouder(s) worden verlaten. Kinderen in een thuissituatie waarbij ze in een onveilige omgeving wonen of kinderen die leven in extreme armoede waardoor de plek waar zij leven niet veilig is. Maar ook kinderen die te ver van een school wonen en daardoor niet naar school gaan of kinderen uit een-ouder gezinnen die voor korte tijd opvang nodig hebben omdat de ouder enkele maanden moet gaan werken in een van de grote steden op Java en er in die periode verder niemand is om voor ze te zorgen. Deze kinderen hebben niet alleen recht op een veilig onderkomen, maar verdienen het ook om op te groeien in een omgeving en in een situatie die zoveel mogelijk een thuis gevoel geeft. 

Onderzoek door Better Care Network toont aan dat kinderen in grote wees/kindertehuizen meer schade ondervinden als dat het goed doet, waar ze hun hele verdere leven nog last van kunnen houden. Ook het werken met vrijwilligers kan kinderen schade berokkenen bijvoorbeeld in de vorm van "hechtingsproblemen".
Daarom kiezen we als stichting bewust voor kleinschalige opvang met een vaste huismoeder voor de kinderen. Onze Rumah-Bina-budi wordt momenteel bewoond door 13 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar oud onder begeleiding van 1 huismoeder.

OPERATIONELE KOSTEN

Voedsel, kleding, toiletartikelen en andere goederen maar ook een bijdrage aan de maandelijks terugkerende kosten (zoals gas, elektriciteit en water). De Rumah Bina Budi  geeft een 'thuis' aan kinderen die om wat voor reden dan ook elders geen thuis hebben waar voor hen kan worden gezorgd. 

De kinderen worden begeleid op sociaal-emotioneel, geestelijk, cultureel en sportief vlak. Ook leren ze spelenderwijs op een goede manier met elkaar om te gaan, iets wat we uiteraard ook bieden aan de eMBi kids die niet in de Rumah Bina Budi verblijven. Het bijbrengen van saamhorigheid, elkaar helpen en er voor elkaar zijn in goede maar ook in slechte tijden is iets wat bij onze Stichting hoog in het vaandel staat. Onze Rumah Bina Budi geeft kinderen de kans voor korte of lange tijd in een veilige liefdevolle omgeving op te groeien en erbij te horen! Het doel van onze Rumah Bina Budi is immers vanaf het begin af aan geweest: kleinschalige opvang waarbij zoveel mogelijk de gezinssituatie wordt nagebootst.