NODIG VOOR DIT PROJECT tenminste € 15.782 

Project Schoolbenodigdheden 

Aanschaf schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen in Pangandaran.

We zoeken ieder jaar, maar dit jaar is het nòg belangrijker, naar sponsors die willen helpen en bijdragen aan de kosten voor schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen in Pangandaran. Hiermee helpen we ook hun families. Immers, een kind wat naar school gaat, heeft meer kans op een betere toekomst! Ons doel voor het schooljaar 2021-2022 is om schoolbenodigdheden aan te schaffen voor tenminste 104 kinderen, maar hoe meer hoe beter!


Vanwege de voortdurende corona pandemie zijn alle scholen in het gebied waar wij als stichting actief zijn, het regentschap Pangandaran, sinds maandag 25 januari weer nagenoeg allemaal gesloten. Zo goed en zo kwaad als het gaat wordt "homescholing" gevolgd. Zoals u zich kunt voorstellen zijn de omstandigheden hiervoor heel anders als in Nederland. We proberen als stichting de kinderen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zelfs het bezoeken van kinderen in kleine groepjes van 5 door onze leraressen, om op die manier hen te helpen met hun thuisopdrachten, is door de overheid nu verboden. De leraressen bezoeken 3 kinderen per dag in hun thuissituatie om zo een vinger aan de pols te houden. School is voor kinderen in Indonesië zoveel meer als alleen school. Het is een plek waar ze samen met vriendjes in een veilige omgeving kunnen leren,  spelen en een plek waar moeders vaak samenkomen voor hun sociale contacten.

Waar het in Nederland vanzelfsprekend is om naar school gaan, is dat in Indonesië verre van het geval. Voor een kind bedragen de kosten om naar de lagere school te kunnen gaan bijvoorbeeld omgerekend ca. €154,00 per jaar. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 4 schooluniformen (regulier, batik, sport, scouting: deelname aan scouting is vanaf de lagere school verplicht in Indonesië) + 1 paar zwarte schoenen + 1 goede kwaliteit rugzak + maandelijkse bijdrage school + schoolboeken + schoolbenodigdheden zoals pennen, etui, potloden, gum, schriften en registratiekosten school indien van toepassing. In Pangandaran start het nieuwe schooljaar medio juli.

Voor heel veel ouders in het gebied waar wij actief zijn is dit bedrag niet op te brengen. Zij kunnen maar ternauwernood wel/niet het hoofd boven water houden en voorzien in de voedselbehoeftes van hun gezin. School wordt daardoor niet gezien als prioriteit terwijl dit het zeker wel is! Heel soms kan men bij de bank een lening afsluiten voor de schoolbenodigdheden en die gaande het jaar terugbetalen maar voor velen is dat zelfs niet weggelegd. De corona pandemie heeft ook Pangandaran in zijn greep wat het voor onze doelgroep nog moeilijker maakt. In Indonesië is er geen vangnet door de overheid: geen werk = geen inkomen = geen/weinig eten (laat staan geld voor onderwijs).

Het minimum loon voor de provincie West-Java is vastgesteld op IDR 1.668.372 per maand, omgerekend is dit ca. € 97,50. Voor de families die wij helpen ligt het inkomen per maand helaas een heel stuk lager. Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Dit betekent dat de economische status laag is en de inkomens zeer onregelmatig zijn. Het (locale) toerisme is door corona ook helemaal weggevallen. Het land is nog steeds gesloten voor internationale toeristen.