Jaarverslag, Jaarrekening & Publicatieplicht ANBI

 

Jaarverslag, Jaarrekening & Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen
 

Jaarverslag, Jaarrekening & Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen van Stichting Meraih Bintang over het voorgaande boekjaar. Jaarstukken van jaren daarvoor zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen indien gewenst worden toegezonden met in achtneming van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 van kracht zijn.

 

2021 - Jaarverslag

2021 - Jaarrekening

2021 - Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen