Korte nieuwsberichten - Archief

Oktober 2020
 


 

CORONA PROJECT

Omdat de scholen nog steeds gesloten blijven en na het lezen van de reportage over thuisonderwijs in Indonesië in het NRC van donderdag 22 oktober, (zie hieronder) hebben we de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we niet iets konden doen als kleine stichting. Concreet heeft dit ertoe geleid dat: de WiFi in ons skills center is opengesteld voor alle kinderen die dit nodig hebben. 
Ook kunnen kinderen op de lagere- en lagere middelbare school, na aanmelding, sinds afgelopen dinsdag hierheen komen in groepjes van max. 5. Met in achtneming van de corona regels kunnen we 2 groepjes van 5 kinderen tegelijkertijd bedienen. Van 8 - 13 uur worden er steeds 2 groepjes van 5 kinderen voor 1 uur ingedeeld, dus van 8 tot 9, 9 tot 10 enz. Steeds is er voor ieder groepje een van onze leraressen aanwezig die de kinderen begeleiden en waaraan ze vragen kunnen stellen. Er is een goede WiFi verbinding en indien nodig kunnen de kinderen gebruik maken van onze laptops zodat ze ook in contact kunnen komen met hun eigen leerkracht(en) op school via de groepsAPP op betreffende school. We kunnen zo 50 kinderen per dag helpen. Op deze manier hopen we toch wat structuur te kunnen brengen in het leven van deze kinderen uit de kampongs die zo graag willen maar nu simpelweg niet kunnen. Meteen werd duidelijk dat er heel veel animo is en daardoor duidelijk dat de behoefte groot is. We zullen proberen om deze actie te blijven volhouden zolang het nodig is en de scholen weer open mogen.

NB. De leraressen gingen al naar de kinderen van onze kleuterschool toe waar ze steeds groepjes van 5 kinderen thuis hielpen met huiswerk opdrachtjes. Nu  dus ook hulp voor kinderen op de lagere en lagere middelbare school.

 

REPORTAGE THUISONDERWIJS IN INDONESIË

Een interessant artikel uit het NRC van 20-10-2020 met betrekking tot het thuisonderwijs op Java. Met dank aan sponsorouder Jeu voor het toezenden.

 

eMBi ZWEMCLUB GESELECTEERD!

eMBi-JS zwemclub Pangandaran is door het nationaal sport comité Pangandaran Regency geselecteerd om Pangandaran Regency te vertegenwoordigen tijdens de 2022 "Dive" championship West-Java (prestigieus kampioenschap wat als een kleine olympiade kan worden gezien). Anders dan de titel doet vermoeden, gaat het hier om 100 of 200 meter "vrije slag" wedstrijden welke onder water worden gezwommen met speciale snorkels en speciale flippers. Dit is in Indonesië een officiël onderdeel in de zwemsport. Verisa, Brondol, Dinda, Cita, Ica, Donny, Daniel, Rahmat en Ikhsan zullen Pangandaran Regency gaan vertegenwoordigen.

 

 

 

 

STREEFBEDRAG VOOR OPA ICI BEREIKT!

We zijn heel blij en dankbaar te kunnen melden dat, dankzij de hulp van verschillende donateurs, het streefbedrag voor opa Ici via het platform geef.nl is bereikt. Er is zelfs iets extras binnengekomen. Via het platform staat het bedrag nu op € 288 en via bankoverboeking is er ook nog € 18 gedoneerd. We zullen Darto laten inventariseren wat opa Ici op dit moment nog extra nodig heeft en het surplus van € 28 daarvoor gebruiken. 

Bij deze, namens ons allemaal bij stichting Meraih Bintang, super bedankt voor jullie donaties! Voor opa Ici betekent jullie hulp een wereld van verschil <3

Stichting Meraih Bintang: Vincent, Darto, Juniah, Loek en Anita

 

SCHOLEN WEER DICHT!

Ook in West-Java neemt helaas het aantal corona gevallen weer drastisch toe. Veel steden hebben inmiddels code rood. Dit betekent dat vanaf vrijdag 2 oktober, alle lagere en middelbare scholen gesloten worden, ook in Pangandaran, en er weer wordt overgegaan op home schooling.

 

Voor een kind is "spel" van hetzelfde fundamentele belang als scholing en opvoeding. Kinderen ontwikkelen door middel van spel hun fantasie, groeien emotioneel en bouwen aan hun denk- en onderzoeksvermogen.

Spel is daarom door de mensenrechten raad van de Verenigde Naties in 1989 erkend als één van de fundamentele rechten van het kind. We vinden het als stichting heel belangrijk om kinderen en jongeren in de kampong, die anders nooit in aanraking zouden komen met sport, de gelegenheid te geven om een teamsport zoals volleybal te leren spelen. Dit heeft niet alleen een groot sociaal, educatief en sportief karakter, ook is het een uitstekend middel om de verveling in de kampong tegen te gaan.

Na de eMBi swimclub, en ons volleybal project zijn we nu bezig een volleybalclub en school op te zetten. Het "thuis" is ons reeds bestaande sport court en alle kansarme kinderen in Pangandaran zijn er welkom.