Sponsor een student

Studeren na het afronden van de hogere middelbare school is, gezien de kosten, niet voor veel kinderen weggelegd in het gebied waar wij actief zijn. 

Daarom hebben we als stichting het project "studiefonds" in het leven geroepen. Een fonds waaruit de kosten van een opleiding betaald kunnen worden, of een deel daarvan.


Om in aanmerking te komen voor hulp bij een universitaire/beroeps opleiding hebben we een aantal criteria opgesteld waaraan de student moet voldoen: 

  • Er zijn geen of onvoldoende financiële middelen om de opleiding zelf te betalen
  • De eindcijferlijst van de hogere middelbare school moet ruim voldoende zijn voor toelating tot de gekozen opleiding
  • De student moet slagen voor het toelatingsexamen van de universiteit
  • De stichting moet ervan overtuigd zijn dat de student gemotiveerd is
  • De ouders moeten voor de volle 100% achter de studie van hun kind staan

Deze criteria worden vooraf getoetst door ons team ter plekke en is er een keer per jaar een toetsingsmoment tijdens de duur van de studie. 

Wie helpen wij?

Momenteel betalen wij voor 4 jongeren een universitaire opleiding:

 Naam  Studierichting  Duur  Start  Sponsor(s)
 Alma  gezondheidswetenschappen/verloskundige  5 jaar  Augustus 2018  Sponsor gevonden
 Siti  pedagogiek/lerares  4 jaar  Augustus 2018  Sponsor gevonden
 Sovia    jaar  Augustus 2020  Zoekt sponsors
 Farid  industriële techniek  5 jaar  September 2017  Zoekt sponsors

 

 

 

 

Help ons helpen!

Wilt u ons helpen door deze studenten te ondersteunen? Doe dan een donatie aan ons studiefonds. Wilt u specifiek een student ondersteunen? Vermeld dat dan op het formulier bij uw donatie.