Sponsor met belastingvoordeel

Giften aan een goed doel met het ANBI keurmerk kunt u aftrekken in uw belastingaangifte inkomensbelasting. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat u doet: een periodieke gift of eenmalig.


Stichting Meraih Bintang heeft het ANBI keurmerk. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over deze giften. U kunt op verschillende manieren profiteren van dit belastingvoordeel:
 

SCHENKINGSOVEREENKOMST

Het is mogelijk om Stichting Meraih Bintang, op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier te steunen door middel van het periodiek schenken middels een onderhandse schenkingsovereenkomst. Met een periodieke schenking voor een termijn van tenminste 5 jaar is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De drempel is in dit geval niet van toepassing. De belasting betaalt dus mee aan uw gift. Dat is voordelig voor u en voor ons als goed doel. 

Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Meraih Bintang?

U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken welke door de Belastingdienst zijn opgesteld:

Als uw periodieke gift voldoet aan de voorwaarden dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Meraih Bintang. Door de schenking schriftelijk vast te leggen kunt u dus meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen OF meer schenken zonder dat het u meer kost!  

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting Meraih Bintang. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling, in dit geval Stichting Meraih Bintang. Als alles is ingevuld kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Stichting Meraih Bintang wordt overgemaakt (maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar)? Dan kunt u het formulier 'betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar Stichting Meraih Bintang verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

LET OP!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienste te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in dit geval Stichting Meraih Bintang. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.