Verisa samen met haar sponsorouders

Algemene voorwaarden

 

Definitie

 • Het "Sponsor een Kind Project" betekent het schoolgeld en de kosten voor de eerste levensbehoeftes van een kind opgenomen in het "Sponsor een Kind Project" van Stichting Meraih Bintang.
 • "Stichting Meraih Bintang" verwijst naar de organisatie die verantwoordelijk is voor het helpen van kinderen door middel van onderwijs, voorzien in de eerste levensbehoeftes en, indien nodig, huisvesting.
 • Een "Sponsor" in het "Sponsor een Kind Project" verwijst naar een sponsor van een kind in het Sponsor een Kind Project van Stichting Meraih Bintang in Pangandaran op West-Java, Indonesië.
 • Het "Gesponsorde Kind" zal een wees- half wees of kansarm kind zijn uit de regio Pangandaran op West-Java, Indonesië. De kinderen die aan ons project deelnemen worden vooraf zorgvuldig geselecteerd door de 2 bestuursleden van Stichting Meraih Bintang ter plekke.
 • "Schoolgeld en kosten eerste levensbehoeftes" houdt in het plegen van een vooraf bepaalde financiële verplichting voor de kosten van het onderwijs en het voorzien in de eerste levensbehoeftes van een kind opgenomen in het "Sponsor een Kind Project" van Stichting Meraih Bintang zonder een juridische band tussen de sponsor en het gesponsorde kind.

 

Bijdrage

 • De gehele bijdrage aan het "Sponsor een Kind Project" zal worden besteed aan de kosten van het onderwijs, waaronder schoolgeld, benodigdheden, uniformen, excursies en andere school gerelateerde kosten alsmede de eerste levensbehoeftes van het kind.
 • De bijdrage aan het "Sponsor een Kind Project" is een vast bedrag van 420 euro per jaar of 35 euro per maand voor een kind op de kleuterschool, 438 euro per jaar of 36,50 euro per maand voor een kind op de lagere school, 540 euro per jaar of 45 euro per maand voor een kind op de lagere middelbare school en 720 euro per jaar of 60,00 per maand voor een kind op de hogere middelbare school.
 • Het is mogelijk om de bijdrage voor het "Sponsor een Kind Project" met familie, vrienden, collega's of zakenpartners te delen.

 

Overeenkomst

 • Met ingang van 01-08-2013 zullen alle nieuwe sponsors met betrekking tot het "Sponsor een Kind Project" een overeenkomst tekenen waarin zij de Algemene Voorwaarden van het "Sponsor een Kind Project" erkennen te hebben gelezen en voor akkoord te ondertekenen.
 • Deze overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd gedurende wanneer het te sponsoren kind op school zit, tenzij anders wordt geadviseerd door de Sponsor.
 • Beëindiging van deze overeenkomst dient schriftelijk te worden ingediend ten minste drie maanden van te voren.
 • Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer het kind volledig onderwijs heeft voltooid, dat wil zeggen tot en met het doorlopen van de hogere middelbare school.
 • In overleg met de sponsor zal worden besproken of er een vervolgtraject komt om het kind eventueel een beroepsopleiding of universitaire opleiding te laten doen.

 

Betalingen

 • De bijdrage wordt maandelijks of jaarlijks betaald door middel van een afgegeven automatische incasso, volgens de overeengekomen voorwaarden. Het bedrag wordt rond de 1ste van iedere maand geïncasseerd of indien jaarlijks rond 1 januari.

 

Contact

Contact onderhouden met het gesponsorde kind is als volgt mogelijk:
 

 • Het raadplegen van de website van Stichting Meraih Bintang en het volgen van de Stichting via Facebook
 • Het via de Stichting verzenden van brieven, kaartjes, foto's en e-mails door de sponsor aan het kind 
 • De Stichting zal de sponsor minimaal voorzien van een zes maandelijkse voortgangsrapportage, een jaarlijks schoolrapport en een foto van het kind.
 • De Sponsor mag het gesponsorde kind een keer per jaar bezoeken tenzij anders wordt overeengekomen tussen de Stichting en de Sponsor. 
 • Neem uiterlijk 6 weken van te voren contact op met de Stichting om uw bezoek als Sponsor te plannen in verband met verplichtingen van het kind op school.
 • De ontmoeting tussen het sponsorkind en de Sponsor wordt te allen tijde begeleid door een van onze medewerkers of bestuursleden.
 • Onbewaakte bezoeken en / of uitstapjes met de kinderen zijn niet toegestaan.

 

Cadeautjes verjaardagen sponsorkinderen 

Stichting Meraih Bintang is niet zomaar een stichting maar een stichting met een filosofie. Educatie vinden we heel belangrijk maar alleen daarmee ben je er nog niet. Wij vinden het ook belangrijk om onze kinderen te voorzien in hun eerste levensbehoeften en ervoor te zorgen dat ze sociaal, sportief en cultureel kunnen groeien. Een aantal van onze projecten zijn daar ook op ge-ent. Met dit in ons achterhoofd hebben we besloten om wat meer terug te gaan naar onze roots en hebben daarom de volgende nieuwe richtlijn toegevoegd aan onze algemene voorwaarden: "cadeautjes verjaardagen sponsorkinderen". Iets doen voor de verjaardag van je sponsorkind is uiteraard geheel vrijblijvend; het hoeft niet maar mag uiteraard wel. Als bestuur en lokaal team in Indonesië vinden we het heel belangrijk, en waken we ervoor dat de sponsorkinderen geen uitzonderingspositie krijgen ten opzichte van de andere (MB) kinderen. Daarom hebben we in overleg met de huidige groep sponsors per 01-02-2016 hiervoor de volgende richtlijnen vastgesteld:

 • Jaarlijks rond 1 februari wordt de groep sponsors gevraagd of zij willen deelnemen aan het project: "verjaardag programma kinderen". Uiteraard is dit geheel vrijblijvend en zo ook het bedrag wat je als sponsor wilt besteden. Stichting Meraih Bintang administreert hoeveel geld binnenkomt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag wordt door ons team in Pangandaran een programma bedacht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteit of leuk uitje voor ALLE kinderen, niet allen de sponsorkinderen!
 • Voordat er gezellig samen gegeten wordt, een activiteit gedaan wordt, of we op excursie gaan, vragen we de kinderen iets te doen zoals bijvoorbeeld samen een stuk strand schoonmaken, of in een straat danwel in de kampong zwerf afval op te ruimen. Op die manier proberen we de kinderen ook respect bij te brengen voor de natuur en hun omgeving.