2012: onze allereerste groep sponsorkinderen

Sponsor een kind

In februari 2012 zijn we gestart met ons "sponsor-een-kind" project met als doel nog meer kansarme kinderen te helpen om naar school te gaan. Het project wordt steeds uitgebreid met kinderen die uw hulp hard nodig hebben! Hier op onze website vind u steeds een actuele wachtlijst. 

Aanmeldingsformulier sponsor een kind


Van het maandelijkse sponsor bedrag worden niet alleen de schoolkosten betaald zoals de verplichte schooluniformen, schoenen, schooltas, schoolspullen en bijdrage voor deelname aan de scouting welke in Indonesië verplicht is vanaf de lagere school. Ook worden uit dit bedrag de basisbehoeften van een kind betaald. Hiermee doorbreken we de cirkel van armoede en ontnemen we de ouders elk excuus om een kind niet naar school te laten gaan.

Onze 2 bestuursleden in Pangandaran stellen de groepen kinderen die aan dit project deelnemen samen. Er wordt gekeken naar de economische situatie en samenstelling van het gezin maar ook vinden vooraf gesprekken plaats met de ouders en het kind zelf om te kijken of ze gemotiveerd zijn. 

Spreekt het sponsoren van een kind je aan maar kun je het maandelijkse bedrag niet alleen opbrengen? Dan kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld samen met familie, vrienden, buren, school, klas, collega’s of leden van je sportclub 1 of meerdere kinderen sponsoren.

Na inschrijving ontvang je een recente foto van “je” sponsorkind en jaarlijks ontvang je minimaal een update, een foto, update over de voortgang op school en het schoolrapport.