VOOR DIT PROJECT ZOEKEN WE SPONSORS!

Zonnepanelen

Als stichting vinden we duurzaamheid en het mileu erg belangrijk! 

Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen vandaar ook bijvoorbeeld onze eMBI Green Movement en het scheiden van afval bij/in onze school, rumah bina budi en skill center.


Nu we deze 3 projecten hebben welke allen voorzien worden van stroom: school, rumah bina budi en het creative skill center hebben we besloten te kijken of het mogelijk en rendabel is om zonnepanelen te plaatsen. De zonne-installatie werkt door de panelen die het zonlicht absorberen en overgebracht worden naar een omvormer die verbonden is met het PLN-netwerk (nationaal elektriciteitsbedrijf). Dus beide elektriciteitsbronnen zijn geïntegreerd en bezitten het import & export systeem. De panelen zouden alle alle benodigde elektriciteit moeten leveren voor Meraih Bintang maar als de stroom niet genoeg is, komt het uit de PLN en vice versa. De capaciteit van de zonnecentrale welke we nodig hebben is nog niet bekend, daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Het is de bedoeling om met de zonnecentrale ons elektriciteitsverbruik van PLN te verminderen en onze maandelijkse energiekosten te verminderen. We kijken ernaar uit om deze efficiëntie slag te maken.