Project Studiefonds

Educatie is een van de belangrijkste speerpunten van onze stichting. We stimuleren hierin niet alleen kinderen en jongeren maar ook volwassenen.

Daarom hebben we als stichting het project "studiefonds" in het leven geroepen. Een fonds waaruit de kosten van een opleiding betaald kunnen worden, of een deel daarvan.


Om in aanmerking te komen voor hulp bij een universitaire/beroeps opleiding hebben we een aantal criteria opgesteld waaraan de student moet voldoen: 

  • Er zijn geen of onvoldoende financiële middelen om de opleiding zelf te betalen
  • De eindcijferlijst van de hogere middelbare school moet ruim voldoende zijn voor toelating tot de gekozen opleiding
  • De student moet slagen voor het toelatingsexamen van de universiteit
  • De stichting moet ervan overtuigd zijn dat de student gemotiveerd is
  • De ouders moeten voor de volle 100% achter de studie van hun kind staan

Deze criteria worden vooraf getoetst door ons team ter plekke en is er een keer per jaar een toetsingsmoment tijdens de duur van de studie. 

Wie helpen wij?

Momenteel betalen wij voor 4 jongeren een universitaire opleiding alsmede voor 4 leraressen van onze school die bezig zijn een aanvullende leraren opleiding te doen.

Help ons helpen!

Wilt u ons helpen door een student of lerares te ondersteunen? Doe dan een donatie aan ons studiefonds. Wilt u specifiek een student of lerares ondersteunen? Vermeld dat dan op het formulier bij uw donatie.

  • Formulier studiefonds voor het doen van een eenmalige of structurele bijdrage
  • Meteen veilig online een bijdrage doen aan het studiefonds
  • Overboeken via bank: NL 19 INGB 0653210191 t.n.v. Stichting Meraih Bintang o.v.v. studiefonds