Studiefonds Meraih Bintang

Studeren na het afronden van de hogere middelbare school is, gezien de kosten, niet voor veel kinderen weggelegd in het gebied waar wij actief zijn. Daarom hebben we als stichting het project "studiefonds" in het leven geroepen.


Het Meraih Bintang studiefonds is een fonds waaruit de kosten van een opleiding betaald kunnen worden, of een deel daarvan. Om in aanmerking te komen voor hulp bij een universitaire/beroeps opleiding hebben we als stichting een aantal criteria opgesteld waaraan de student moet voldoen:

  • Er zijn geen of onvoldoende financiële middelen om de opleiding zelf te betalen.
  • De eindcijferlijst van de hogere middelbare school moet ruim voldoende zijn voor toelating tot de gekozen opleiding.
  • De student moet slagen voor het toelatingsexamen van de gekozen opleiding.
  • De stichting moet ervan overtuigd zijn dat de student gemotiveerd is.
  • De ouder(s) staan volledig achter de studie van hun kind.

Deze criteria worden vooraf getoetst door ons team ter plekke. Een keer per jaar is er steeds een toetsingsmoment tijdens de duur van de studie. 

Wie helpen wij?

Momenteel helpen wij 6 jongeren met een universitaire opleiding: Siti, Alma, Ari, Sovia, Ulfa, Sri en Shinta doet een beroepsopleiding in Bandung.

Help ons helpen!

Wilt u ons helpen door deze studenten te ondersteunen? Doe dan een algemene donatie aan ons studiefonds. Wilt u specifiek een student structureel ondersteunen? Vul dan het aanmeldingsformulier structurele bijdrage in.

Een bijdrage leveren kan natuurlijk ook gewoon door middel van een overboeking per bank: NL 19 INGB 0653210191 ten name van Stichting Meraih Bintang. Vermeld dan bij uw donatie/gift graag wel of het om een algemene donatie aan het studiefonds gaat of dat u een bepaalde student wilt ondersteunen.