Korte nieuwsberichten - Archief

Mei 2021
  

WIST JE DAT...?

Wist je dat een half miljoen Indonesische kinderen tussen 7 en 15 jaar nog nooit een school van binnen heeft gezien, en dat van de schoolgaande kinderen ruim 1,7 miljoen de school voortijdig verlaten.

De kans dat een kind naar school gaat, wordt groter als er een school in de buurt staat! Maar een school in de buurt helpt niet altijd, want kinderen in gebieden met veel arme huishoudens hebben minder kans om naar school te gaan. Maar als zij eenmaal de stap naar school zetten, dan is de kans op schoolverlaten kleiner.

Ook opvallend is dat kinderen in huishoudens met een vrouw aan het hoofd een groter risico lopen om nooit naar school te gaan, of om deze voortijdig te verlaten. Gezinskenmerken bepalen ook of ouders hun kind al dan niet naar peuter/kleuterscholen sturen. Hoe meer sociaal kapitaal een gezin heeft (relaties in de buurt, deelname aan gezamenlijke activiteiten), hoe groter de kans dat kinderen naar een peuter/kleuterschool gaan. En dat is de eerste stap!

Een ander probleem is het grote percentage, namelijk zo’n 60%, particuliere scholen die overwegend islamitisch zijn. Doorgaans leveren particuliere scholen betere kwaliteit, maar in Indonesië is dat niet per se het geval: de eindexamenresultaten van openbare scholen liggen hoger. De verschillen tussen particuliere scholen zijn bovendien groot, en dat is direct gerelateerd aan de ideologie en organisatie van de scholen. Vooral meisjes lijken daarvan de dupe te worden. Meisjes die naar traditionalistische scholen gaan, presteren slechter dan meisjes op meer ruimdenkende scholen.

Suryadi's school Meraih Bintang is een mooi voorbeeld van een goed presterende particuliere school. Een school gebouwd op het verzoek van ouders in nauw overleg met de lokale overheid en het ministerie van onderwijs. Een school die midden in de kampong (gemeenschap) staat en waar alle kinderen welkom zijn ongeacht economische status, sekse of religie. Onze school wordt officieel erkend door het ministerie van onderwijs en is aangewezen als voorbeeld school in de regio. 

FOTO: vlnr: Syfa, Ayu en Zakira. Deze 3 meisjes wachten op een sponsor! Help deze meisjes kennis te maken met de magie van onderwijs, wie geeft ze een kans?