Actuele wachtlijst

jij hèt verschil maken in het leven van een kind?

Vul dan nu het aanmeldingsformulier sponsor een kind in. Sponsoren met belastingvoordeel is zowel als particulier of als bedrijf (BV) mogelijk!ONZE WERKWIJZE 

  1. Bezoek brengen aan gezin in armoede: Darto, de coördinator van dit project, bezoekt de familie in armoede waarvan een kind op de wachtlijst moet worden geplaatst. Vervolgens start het proces om hem/haar te registreren.
  2. Vragen beantwoorden: Darto stelt enkele vragen. Zo vraagt hij o.a. naar de geboortedatum van het kind, of er nog broertjes en zusjes zijn en wat de dromen van het kind zijn (wat wil hij/zij later worden bijvoorbeeld). Ook wordt er gekeken naar de leefomstandigheden en economische status van het gezin.
  3. Een foto maken: Darto maakt vervolgens een foto van het beoogde sponsorkind en een foto van het gezin. Vaak zijn ze onwennig omdat ze dit helemaal niet gewend zijn.
  4. Geregistreerd: het kind in kwestie is nu geregistreerd voor ons sponsor een kind project. Samen met de andere kinderen wacht hij/zij op een sponsor. Tot die tijd kan hij/zij toch alvast volwaardig meedraaien (daarom werken we bewust met kleine wachtlijsten). In het project hebben de kinderen behalve toegang tot goed onderwijs ook een veilige plek om vrienden te maken, krijgen ze toegang tot aanvullende lessen, sport, naschoolse activiteiten en naar behoefte aan medische zorg en eerste levensbehoeften.

                                                                                                                   

Totaal sponsorschap      Educatie                     Levensonderhoud             Naschoolse activiteiten
In afwachting van een definitieve sponsor zijn:

 

ZAKIRA AFTALI is 8 jaar oud (geboortedatum: 17-09-2014). Ze gaat dit schooljaar naar de 2de klas van de lagere school en als ze later groot is wil ze graag volleybalster worden. 

Achtergrond informatie familie Zakira


 € 37,50 per maand    € 12,50 per maand    € 15 per maand     € 10 per maand

 

SYFA KHOERUNISA is 7 jaar oud (geboortedatum: 06-02-2015). Ze gaat dit schooljaar naar de 1ste klas van de lagere school en als ze later groot is wil ze graag verpleegster worden. 

Achtergrond informatie familie Syfa


 € 37,50 per maand    € 12,50 per maand    € 15 per maand     € 10 per maand

 

ILHAM SETIAWAN is 8 jaar oud (geboortedatum: 22-02-2014). Hij gaat dit schooljaar naar de 3de klas van de lagere school en als hij later groot is wil hij graag in het leger. 

Achtergrond informatie familie Ilham


€ 37,50 per maand   € 12,50 per maand    € 15 per maand     € 10 per maand
 

SENI SETIAWAN is 5 jaar oud (geboortedarum: 03-02-2017) en de helft van een tweeling. Haar tweelingbroertje heet Sena. Zij zijn het kleinere broertje en zusje van Ilham. Seni gaat dit jaar naar de 1ste klas van de kleuterschool.

Achtergrond informatie familie Seni
 

 € 35 per maand    € 10 per maand    € 15 per maand     € 10 per maand

 

INGGRID (roepnaam Ingeu) Putri Randona is 16 jaar oud (geboortedatum: 06-03-2006). Zij gaat dit jaar naar de 1ste klas van de hogere middelbare school waar de focus wordt gelegd op economie, dit is tevens haar hoofdvak. Ingeu is een bijzonder intelligent meisje. Ze is sinds de 1ste klas van de lagere school ieder jaar opnieuw de beste van haar klas. Ingeu houdt van lezen en zingen. Na het behalen van haar diploma wil ze heel graag verder studeren. Ze zegt de opleiding tot grafisch ontwerper te willen doen, maar dit kan de komende 2 jaar natuurlijk nog veranderen. We hopen dat haar droom uitkomt!

Achtegrond informatie familie Inggrid

€ 55 per maand   € 18 per maand    € 20 per maand     € 10 per maand    € 7 per maand