2012: onze allereerste groep sponsorkinderen

Sponsor een kind

Het "sponsor-een-kind" project heeft als doel kansarme kinderen helpen naar school te gaan en daarna een vervolgopleiding te doen.


Het project wordt steeds uitgebreid met kinderen die JOUW hulp hard nodig hebben!

Van het maandelijkse sponsor bedrag worden ALLE schoolkosten betaald.  Hiermee doorbreken we de cirkel van armoede en ontnemen we de ouders elk excuus om een kind niet naar school te laten gaan. Behalve onderwijs en educatie vinden we het als stichting ook heel belangrijk dat kinderen zich op sociaal, sportief en cultureel vlak kunnen ontwikkelen. Dat doen we door het aanbieden van verschillende naschoolse activiteiten, sport mogelijkheden en het jaarlijks organiseren van een of twee educatieve trips zodat de kinderen leren over de natuur maar ook over het culturele erfgoed van het mooie eiland Java waar zij wonen. Tevens ontvangen de gezinnen maandelijks een kleine bijdrage ter aanvulling van de eerste levensbehoeften. De rest is bestemd voor zaken met betrekking tot gezondheid indien nodig: zoals vitamines, medicijnen en bezoek aan tandarts of dokter.  Per 01-07-2021 zijn de maandelijkse bijdrages sponsor een kind project alsvolgt:

  • € 35,00 - voor de totale sponsoring van een kind op de kleuterschool 
  • € 37,50 - voor de totale sponsoring van een kind op de lagere school
  • € 45,00 - voor de totale sponsoring van een kind op de lagere  middelbare school 
  • € 55,00 - voor de totale sponsoring van een kind op de hogere middelbare school 
  • Variabel - voor een kind op een vervolg opleiding
     
  • € 25,00 - bijdrage verjaardag per jaar
  • € 25,00 - bijdrage Idul Fitri per jaar  voor een nieuw setje kleren (traditie in Indonesië)

Het is ook mogelijk om een deel van de sponsoring van een kind op u te nemen: educatie en/of levensonderhoud en/of naschoolse activiteiten. Op deze manier hopen we meer kansarme kinderen te kunnen helpen.

M.i.v. 04-04-2022 is het mogelijk om een kind voor een deel te sponsoren. De onderverdeling is alsvolgt:

- € 37,50 per maand - volledige sponsoring voor een kind op de lagere school
- € 12,50 per maand - educatie deel
- € 15,00 per maand - levensonderhoud deel
- € 10,00 per maand - naschoolse activiteiten deel

- € 45,00 per maand - volledige sponsoring voor een kind op de lagere middelbare school
- € 15,00 per maand - educatie deel
- € 20,00 per maand - levensonderhoud deel
- € 10,00 per maand - naschoolse activiteiten

- € 55,00 per maand - volledige sponsoring voor een kind op de hogere middelbare school
- € 18,00 per maand - educatie deel
- € 20,00 per maand - levensonderhoud deel
- € 10,00 per maand - naschoolse activiteiten
- € 07,00 per maand - transport (naar en van school)

                                                                                                                                    
Volledig                   Educatie           Levensonderhoud     Naschoolse activiteiten         Transport


Zo maken we het nog transparanter waar uw bijdrage aan besteed wordt en hopen we dat meer sponsors zich melden om deze kinderen een kans te geven op een betere toekomst.

Sponsoren met belastingvoordeel: stichting Meraih Bintang heeft een ANBI keurmerk dit betekent dat je je gift kunt aftrekken in je belastingaangifte inkomensbelasting. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat je doet: een periodieke gift of eenmalig: meer informatie!

Spreekt het sponsoren van een kind je aan maar kun je het maandelijkse bedrag niet alleen opbrengen? Dan kun je er ook voor kiezen om samen met familie, vrienden, buren, school, klas, collega’s, sportclub maar  ook als bedrijf bijvoorbeeld één of meerdere kinderen sponsoren.

Na inschrijving ontvang je een recente foto van “je” sponsorkind en jaarlijks ontvang je minimaal twee updates met foto, bericht over de voortgang op school en het schoolrapport. Als er tussendoor iets te melden valt over bijvoorbeeld een uitstapje, sportprestatie, dansvoorstelling e.d. dan delen we dat uiteraard ook aan de sponsorouders van de daarbij betrokken sponsorkinderen.