Particulier geven met belastingvoordeel 

Giften aan een goed doel met het ANBI keurmerk kunt u aftrekken in uw belastingaangifte inkomensbelasting. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het soort gift dat u doet: een periodieke gift of eenmalig.


Stichting Meraih Bintang heeft het ANBI keurmerk. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over deze giften. U kunt op verschillende manieren profiteren van dit belastingvoordeel:

 

SCHENKINGSOVEREENKOMST

Het is mogelijk om Stichting Meraih Bintang, op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier te steunen door middel van het periodiek schenken middels een onderhandse schenkingsovereenkomst. Met een periodieke schenking voor een termijn van tenminste 5 jaar is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De drempel is in dit geval niet van toepassing. De belasting betaalt dus mee aan uw gift. Dat is voordelig voor u en voor ons als goed doel. 

Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Meraih Bintang?

U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken welke door de Belastingdienst zijn opgesteld:

Als uw periodieke gift voldoet aan de voorwaarden dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Meraih Bintang. Door de schenking schriftelijk vast te leggen kunt u dus meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen OF meer schenken zonder dat het u meer kost!  

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting Meraih Bintang. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling, in dit geval Stichting Meraih Bintang. Als alles is ingevuld kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Stichting Meraih Bintang wordt overgemaakt (maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar)? Dan kunt u het formulier 'betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar Stichting Meraih Bintang verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

LET OP!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienste te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in dit geval Stichting Meraih Bintang. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

 

FONDS OP NAAM 

Waarom een fonds op naam?

Met een Fonds op Naam draagt u op een heel persoonlijke wijze bij aan de toekomst van kinderen. U beslist zelf waar u het geld uit het Fonds aan wilt besteden. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat u met uw Fonds onze educatie projecten steunt. Of de operationele kosten van onze school, Rumah Bina Budi en Skills center. Hiermee financiert u één of meer projecten van Stichting Meraih Bintang die aansluiten op uw doelstellingen of specifieke wensen. Heeft u zelf geen specifieke doelstelling(en), dan zouden wij het fantastisch vinden als u onze projecten in het algemeen steunt. U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf €50.000 voor een periode van 5 jaar.

Voordelen van een fonds op naam:

  • U draagt effectief bij aan een wereld waarin kinderen kind kunnen zijn en naar school kunnen gaan.
  • U kiest zelf een doel, looptijd en bestemming.
  • Eenvoudig om op te richten, geen administratieve of juridische verplichtingen.
  • U profiteert van fiscale voordelen want de schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. De belasting betaalt dus mee aan uw gift voor Stichting Meraih Bintang.
  • Schenking bij leven is vrijgesteld van schenkingsrecht.
  • Schenking na leven is vrijgesteld van successierecht.
  • Stichting Meraih Bintang houdt u persoonlijk op de hoogte van de resultaten van uw fonds via een jaarlijkse schriftelijke rapportage.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail